Magazzino delle Idee, Trieste

“Edward Lucie-Smith, Tonko Maroević, Miroslav Gašparović” (Catalogo, 03/03/2016)

“L’arte di Vatroslav Kuliš in mostra dal 4 marzo al Magazzino delle Idee” (FvgNews.net, 03/03/2016)

“Trieste apre all’arte croata” (ilFRIULI, 03/03/2016)

“Provincia di Trieste” (Provincia di Trieste, 03/03/2016)

“Vatroslav Kuliš – Fughe Centripete” (Catalogo, 03/03/2016)

Aktual

“Ljudi vole moje slike…” (Tonko Vulić, 11/09/2012)

Globus

“Palim se na Picassa, ali…” (Mirjana Dugandžija, 21/10/2010)

Hrvatsko slovo

”Val do vala“ (Milan Bešlić, 06/12/1996)

JetSet

“Veliki slikar velikih formata” (Igor Weidlich, 09/2012)

Jutarnji list

”Kupido u Radničkoj galeriji“ (Patricija Kiš, 13/06/2017)
”Edward Lucie-Smith i Kuliš u Sistiani“ (Romina Peritz, 29/09/2015)
”Ja sam staromodan apstraktni slikar“ (Romina Peritz, 28/12/2013)
“Antun Šoljan i Albert Camus…” (Patricija Kiš, 27/08/2012)
”U vrhu hrvatskog kolorizma“ (Patricija Kiš, 17/10/2001)
”Slikar po vokaciji i rocker u duši“ (Patricija Kiš, 12/04/2001)

 

Kontura

”Slikar urbanog kanjona“ (Andriana Škunca)

”Razgovor s Vatroslavom…” (Iva Koerbler, br.67/68, 2001)

 

MEN

“Likovni kroničar prirode” (Tajana Paparella, 10/2009)

 

Nacional

“Kulišev uspjeh u Trstu” (Iva Koerbler, 12/03/2016)

“…umjetnost se zaboravlja” (Iva Koerbler, 07/07/2015)

“Nježna faza majstora boje” (Nina Ožegović, 11/12/2007)

”Mesićev portretist…” (Iva Koerbler, 20/01/2004)

 

Novi list

“Geometrija svjetlosti, vatre i vode” (Nataša Šegota Lah)
“Kuliš u Klovićevim …” (13/09/2012)

 

Objektiv

”Zadnji među romantičarima…” (Anita Zlomislić, 08/11/2010)

 

Playboy

“Bonvivan s kistom“ (Ivan Blažičko, 01/2014)

 

Porto Piccolo Magazin

”WolandArtClub“ (PortoPiccoloMagazin, 01/11/2015)

 

Telegram

”Razgovor“ (Telegram,05/03/2016)

 

The Jakarta Post

”Croatian painter brings obsession to canvas” (The Jakarta Post, 13/11/2000)

 

Večernji list

”Veliki kolorist…” (Dorotea Jendrić, 21/10/2010)

”Kuliš u Klovićevim…” (Jana Peršić,12/09/2012)

 

Vijenac

“Svjetski relevantno slikarstvo” (Enes Quien, 09/07/2015)

“Hedonizam u boji” (Barbara Vujanović, 02/12/2010)

“Čitanje opreka” (Nataša Šegota Lah, 26/07/2001)

“Ut pictura ecclesia!” (Milan Bešlić, 15/06/2000)

 

Vjesnik

“Oslobođeni izvori energije” (Jelena Mandić-Muščet, 25/05/2011)

”Kuliš i slikarstvo čistih emocija “ (Romina Peritz, 23/10/2010)

 

“Atrakcije u prostoru” (Barbara Vujanović)
“Nema više velikih bohema” (Marina Tenžera)
“Kulišu nagrada za Riffove” (Vlasta Tolić)
“Nastavljač tradicije morskih pejsažista” (Vlasta Tolić)
“Vatroslavovi vatrometi i vodoskoci boja” (Vlasta Tolić)
“Vatroslav Kuliš predsjednik HDLU-a” (Hina)
“Slikar kozmičkog ritma” (Vlasta Tolić)
“Putokazi kroz labirint geometrijskih i organskih struktura” (Vlasta Tolić)
“Kriza u teoriji umjetnosti potiče stvaralačku krizu” (iz “Konture”)
“Moje je slikarstvo tišina sama” (Andrija Tunjić)
“Svjetovna i duhovna fotosinteza” (Darko Glavan)
“Nazorove nagrade” (Branka Džebić)
“Metamorfoze mora” (Marina Tenžera)
“Slike Vatroslava Kuliša u Džakarti” (Hina)
“Dinamična interpretacija sakralnog” (Sandra Križić Roban)
“Čarobna začudnost” (Jure Ilić)
“Kao nitko od nas prije njega, Vatroslav Kuliš stvara veliki ciklus od čak 170 slika” (Jure Ilić)
“Što god slikao, ostat ću slikar mora” (Đurđica Ivanišević)
“U djeliću duše, gdje se grad ispovijeda sretnim prolaznicima”
“Sjećanja na kornatski sjaj” (Vladimir Pavlović)
“Odisejev put” (Ljiljana Domić, 25/02/1991)