2011 – 2015

Tehnika Akrilik na papiru
Formati (cm) 114×252, 115×211, 140×360, 140×410, 153×381, 152×454, 160×337

Radovi na papiru, Rim – pogledajte objavu