2002 – 2006

Tehnika Gvaš na papiru, tuš u boji na papiru
Formati (cm) 70×100

Uskoro