Kostanjevica na Krki, “Nizovi”

…postavljači izložbe – Zlatan Vrkljan i Vatroslav Kuliš – zapanjujućom slobodom intuitivno su složili slike u savršeni sklad s gotičkom arhitekturom, točnije, s duhom gotičkoga graditelja. ”

Igor Zidić

Nizovi, Kostanjevica na Krki, 2000. godina, Cistercitski samostan

Aktualno