Dobro upućene poznavatelje opusa i slikarskog temperamenta Vatroslava Kuliša neće
iznenaditi autorov novi ciklus 8 kolaža u kombiniranoj tehnici, predstavljen upravo u Galeriji Mazuth.