Rovinj Multimedijalni centar

Izložba radova iz ciklusa Centripetalne fuge otvara se 23. travnja u Multimedijalnom centru Rovinj.
“Dobrom duhu hrvatske kulture, mojem dragom prijatelju Tonku Maroeviću posvećujem ovu izložbu” – Vatroslav Kuliš

 

Najava izložbe „Centripetalne fuge“ Vatroslava Kuliša

 

Aktualno